Balansboekhouding werd vanaf 2017 geïntegreerd met Cannaerts Accountants